You are here

Členská schôdza

PredsedaOZ zvoláva členskú schôdzu.Termín: 19. 9. 2014 o 21:00 v samostatnej časti terasy pohostinstva Zuzana v Špačinciach.

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola úloh z predchádzajúceho zasdnutie
4. voľba tajomníka
5. Dotácie
6. Diskusia
7. Ukončenie

Created by ryska