You are here

Členská schôdza

Predseda OZ Športový klub frisbee Špačince Vás pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 18. 12.2014 o 21:00 v telocvični SOU Energetické Trnava.

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola úloh z predchádzajúceho zasdnutia
3. Plán práce na rok 2015
4. Rozpočet na rok 2015
5. Diskusia
6. Ukončenie

 

Dates: 
Thursday, 18. December 2014 - 21:00

Created by ryska