You are here

UCM Night run ( Trnava, 20.10.2015 )

20.10.2015 sa tím U.F.O.Špačince, v zastúpení Soňa Kubišová, Michaela Rafajová, Jozef Horváth a Peter Kukan,  zúčastnil akcie UCM Night Run Trnava. UCM Night Run je nočný beh Trnavou, organizovaný študentmi Fakulty masmediálnej komunikácie a zastrešený Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 20.10.2015 sa uskutočnil už tretí ročník tohto výnimočného podujatia.  Celková dĺžka trate bola 7,2 km a viedla prevažne historickou časťou mesta Trnava.

Soňa Kubišová a Michaela Rafajová štartovali v kategórii ženy do 39 rokov, kde z celkového počtu štartujúcich žien ( 64 štartujúcich v danej kategórii ) obsadila Sonka 29.miesto a Miška 20.miesto. Bez rozdielu kategórií štartovalo celkovo 121 žien. Sonka obsadila 56.miesto a Miška 39.miesto.

Jozef Horváth a Peter Kukan štartovali v kategórii muži do 39 rokov a z celkového počtu štartujúcich mužov ( 177 štartujúcich ) obsadil Jožko 35.miesto a Peťo 42.miesto. Bez rozdielu kategórií štartovalo 283 mužov. Jožko obsadil 60.miesto a Peťo 219.miesto. 

Atmosféra behu bola výborná, s výsledným dobehom do cieľa sme boli všetci spokojní a pevne veríme, že v nasledujúcom ročníku sa za tím U.F.O. Špačince postavíme vo väčšom počte :-)

Michaela Rafajová

 

 

 

Created by ryska