You are here

Contact

E-mail: ufospacince@gmail.com

(Správy sa preposielajú všetkým hráčom. Prosíme, túto adresu nevyužívajte s cieľom kontaktovať naše hráčky.)

 

 

Adresa:

 

Športový klub frisbee Špačince

Športová 537,

919 51 Špačince

IČO: 42296269

Právna forma: 701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Odvetvie ekonomickej činnsoti: 93120 Činnosti športových klubov

 

 

Správna rada:

 

Jozef Horváth
predseda OZ,
kapitán a tréner tímu

e-mail: horvath.jozo@gmail.com

phone: 0905 545 704

Michaela  Sekerová
podpredseda

 

Bibána Pinkasová
tajomník

 

Ing. Ondrej Lietavec
účtovník

 

 

 

Revízna komisia:

 

Tomáš Lehuta
člen

 

Ivan Sekera
člen

 

Created by ryska