You are here

,,Deň Zeme,, ( Špačince, 23.04.2016 )

V sobotu sme sa pri príležitosti „Dňa Zeme“ zúčastnili, ako team U.F.O. Špačince, akcie organizovanej obcou Špačince - čistenia chotára. Tejto akcie sme sa radi zúčastnili spolu s viacerými inými organizáciami pôsobiacimi v našej obci. Ráno sme sa rozdelili do skupín a vydali sa na príjemnú cestu vo vlečke traktora do chotára. Tam nás čakalo naozaj veľa práce, keďže niektoré časti boli priam skládkami odpadov.

Nepochopiteľne sme krútili hlavami nad tým, ako môžu ľudia vyviesť toľko, často aj bežného odpadu, do chotára, ktorý má okrem iného slúžiť aj na príjemné prechádzky. Obzvlášť preto, že obec zabezpečuje bezplatne pre občanov zberný dvor, kam môžu občania vyviesť akýkoľvek odpad.

Po akcii nás však čakalo príjemné posedenie pri výbornom guláši a tak sme mohli prejsť na iné myšlienky, kde sme už s humorom preberali, čo všetko sa v chotári nachádzalo. Každopádne, ak by sa podobná akcia uskutočnila znova, tak znova máme čo robiť, pretože za jeden deň nie je možné dostať chotár do podoby v ktorej by sa nám všetkým páčil.  

 

 

Created by ryska