You are here

Dictionary

Break [brejk]

zakričí marker keď handler prehodí zavretú .Informuje tak spoluhráča, že disk letí tam kam nemá

NO-BREAK

zakričí jeden z obrancov keď vidí, že na zatvorenú stranu nabieha jeden z útočníkov a marker túto stranu dostatočne nestráži. Ide o upozornenie, aby si nenechal prehodiť zavretú stranu

Brick

(iba pri vonkajších zápasoch) pravidlo, ktoré dovoľuje útočiacemu tímu začína?? útok zo stredu ihriska 20metrov od základnej čiary

Cut

nábeh útočníka, ktorý sa tak snaží zbaviť svojho obrancu a získať najjednoduchšie pozíciu pre príjem disku

COED

systém zápasov, kde je pevne daný počet žien na lajne (3-4 ženy)

Contest

odmietnutie zahláseného priestupku

D [dý]

obrana (z angl. Defense)

Deep [dýp]

hráč, ktorý má zvyčajne má za úlohu ísť do zóny pre bod

Double team

bránenie hráča viac ako jedným obrancom, ak sa nachádza bližšie než 3m

Fake [fejk]

klamný pohyb hráča v snahe zbaviž sa obranca / obrany

Fast count

rýchle počítanie. Nahlási Ak to hádžuci hráč prvýkrát, odpočíta obranca dva body. Ak sa stane to druhýkrát v rovnakom počítanie, počíta obranca od nuly

Flip

rozlosovanie útoku medzi kapitánmi oboch tímov, ktoré sa vykonáva hodením dvoch diskov do vzduchu. Jeden z kapitánov volí "rovnaká" alebo "rôzne" pred tým, než disky dopadnú.

FM [ef em]

bránenie obrancov tak, aby otvorená strana bola vždy do stredu ihriska

Freeze [frýz]

keď si dvaja hráči si navzájom prihrávajú, pričom sa pohybujú k útočnej zóne

Give"n"go (Hoď a bež)

keď si dvaja hráči si navzájom prihrávajú, pričom sa pohybujú k útočnej zóne

Hammer/over

hod diskom cez hlavu

Handler

hráč, ktorý rozohráva alebo pomáha rozohrať disk (pohybuje sa blízko disku)

Huck, long

Dlhý hod

Check

dotyk markera disku pred začatím hry, ak došlo k jej prerušeniu

Long

buď dlhý hod alebo hráč, ktorý ide do útočnej zóny pre bod

Marker

obranca, ktorý bráni hráča do vzdialenosti 3m

Otvorená strana

Priestor ktorý marker nebráni

Ofense

útok

Open

systém zápasov, kde nie je pevne daný počet žien na lajne

Past (Trap)

bránenie hráča u obvodovej čiary tak, aby zatvorená strana bola do stredu

Pick

blok hráča, ktorý sa dostane medzi teba útočníka, ktorého brániš, a znemožní ti tak bežať za ním

Poach [pouč]

opustenie útočníka, ktorého brániš, v snahe kryť priestor

Pull

vyhadzovanie disku po bode

Self check

ak dôjde k prerušeniu hry, hra sa rozohráva check. Ak nie je u hráča markér, môže rozohrať po dotyku disku o zem (čím dôjde k check-u).

Stack

Utvoreniu lajny pred hráčom s diskom (handler) z ktorej idú nábehy

Stall, stall count

hlásenia markera, že začína házejícímu hráči počítať sekundy k odhodenie disku

Strip

nastáva ak obranca vyrazí disk z rúk útočníka, ktorý ho už drží

Swing

krížna prihrávka cez šírku ihriska

Switch

prehodenie útočníkov medzi obrancami

Travel/travelling

nastáva, keď hádžuci hráč pri pivotování presunie pivotovú nohu (pohne zo stojnou nohou)alebo keď pri chytaní disku vykoná nepovolený počet krokov alebo zmení smer

Turnover

zmena držania disku tímu

Up

marker týmto oznamuje spoluhráčom, že je disk vo vzduchu

Zavretá strana

strana, ktorú bráni marker aby do nej nešiel žiaden hod

Created by ryska